SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Kallelse till Årsmöte 2023

2023-05-20

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls söndagen 11 juni 2023 kl. 18.00 digitalt med Zoom.

Zoomlänken har e-postats till alla medlemmar. Har du inte fått e-brevet och är medlem så kontakta oss på: info@svensklettiska.se

Årsmöteshandlingarna Årsmötesdagordning, Verksamhetsberättelse 2022, Ekonomisk redovisning för 2022 och förslag till budget 2023, Verksamhetsplan 2023 samt Revisionsberättelse (Samma i PDF men ej underskriven.). 

Glöm inte att betala medlemsavgiften. Information om medlemsavgiften finns här: http://www.svensklettiska.se/empty_4.html 

Välkommen!
Styrelsen

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: