SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Baltiska Nätverket i Riksdagen 9 mars

2016-05-30Från vänster Martin Ancons, Björn von Sydow (s) och Hans Wallmark (m).


- Det är mycket som förenar oss i det Baltiska Nätverket i Riksdagen med er som är här från så många estniska, lettiska och litauiska föreningar i Sverige. Vi delar samma viktiga värden kring demokrati och mänskliga rättigheter och vi står tillsammans upp för fred och stabilitet i vår allt mer spänningsfyllda Östersjöregion.

 
Det var en del av det budskap som Björn von Sydow (s) och Hans Wallmark (m) inledde med vid det välbesökta medlemsmöte som Svensk-Lettiska Föreningen arrangerade tillsammans med det Baltiska Nätverket i Riksdagen och med de föreningar som ingår i den sk. Baltiska Samarbetsgruppen i Sverige.
 
Det Baltiska Nätverket i Riksdagen består av ett trettiotal för Baltikum specialintresserade riksdagsledamöter. Nätverket samordnas av Björn von Sydow, som är vice ordförande i konstitutionsutskottet, ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling och ledamot i riksdagens krigsdelegation, samt av Hans Wallmark som är ledamot i försvarsutskottet, utrikesutskottet, utrikesnämnden, krigsdelegationen, riksdagsstyrelsen, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling samt ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.
 
Efter denna inledning följde sedan presentationer av alla de baltiska föreningar som var närvarande denna kväll i riksdagens gamla Myntkabinett, numera matsal och möteslokal. Även Estniska Dagbladet var med för att rapportera om detta första möte mellan det baltiska nätverket i Riksdagen och de baltiska vänföreningarna. Även Lettlands och Litauens ambassadörer samt Estlands charge d'affaire var på plats dagen till ära.
 
En av det baltiska nätverkets viktigaste uppgifter, i och inte minst utanför riksdagen, är att samverka med de parlamentariska församlingarna i Estland, Lettland och Litauen. Kort innan vårt möte i Myntkabinettet hade de varit på en av sina regelbundna rundresor till alla de tre baltiska länderna och parlamenten och lika regelbundet tar de emot baltiska parlamentariker på besök i Sveriges riksdag.
 
När så denna minnesvärda kväll i riksdagen gick mot sitt slut så blev en del av summeringen att grunden nu var lagd också för en mera långsiktig samverkan mellan den Baltiska Samarbetsgruppen, dvs mellan oss själva och våra övriga ideella baltiska föreningar i Sverige, och det Baltiska Nätverket i Riksdagen.
 
Det vilar nu troligen på oss, som tog initiativet, att det också blir en verklig fortsättning bortom alla artigheter som utväxlades. En tänkbar fortsättning kunde möjligen vara att i god tid till nästa år förbereda ett mera fokuserat möte kring ett gemensamt och aktuellt tema och sådana kommer knappast att saknas om man ser till nuvarande utveckling i och runt Östersjön. God mat och dryck till självkostnadspris blev det dessutom, och så kan det ju bli igen!
 
Christer Larsson
 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: