SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Rapport från Pax Baltica i Karlskrona

2015-10-29


Foto: Pax Baltica www.paxbaltica.se
 
"Kriget om Sanning" var tema vid årets "Pax Baltica - Dialogue on peace and security" i Karlskrona 15-16 oktober. Detta välmatade höstseminarium är numera stabilt etablerat och uppbackat av både länsstyrelsen och Karlskrona kommun tillsammans med Allmänna försvarsföreningen, tidningskoncernen Gotha Group, Litorina folkhögskola med flera. Inittativet startade det omvälvande året 1989 och engagerar årligen omkring trehundra deltagare vid första dagens öppna föreläsningar. Svensk-Lettiska Föreningen deltog även i år. 
 
Sällan har så mycket lögner, propaganda och desinformation förgiftat det offentliga samtalet runt om i Europa och i världen som i år. Ryssland satsar mångmiljardbelopp på helt eller delvis förfalskad och förvanskad öppen eller maskerad sk nyhetsspridning i egna och andras media. Ryssland har flera samtidiga syften med detta, alltifrån att systematiskt destabilisera sk misshagliga regimer i demokratiska länder i väst, till att utså tvivel kring allt som överhuvud taget publiceras i världen, särskilt i oberoende, etablerade och seriösa västerländska media.
 
Om detta ägnades alltså närmare två dagar av föredragningar och samtal i den numera världsarvslistade kulturstaden Karlskrona med inledning av Polens sverigeambassadör Wieslaw Tarka. Gudrun Persson, som är forskare och Rysslandsexpert vid Försvarets forskningsinstitut, FOI i Stockholm, fortsatte med en knivskarp analys av de ryska motiven och de ryska desinformations strategierna, och Eric Powell, informationschef vid NATO högkvarteret i Bryssel, följde upp med de olika motåtgärder som just nu förbereds och genomförs i väst, bland annat skapandet av ett nytt sk StratCom, NATO Strategic Communication Center of Excellence med högkvarter i Riga och där även Sverige kommer att delta.
 
Maria Persson Lövgren, som är Sveriges Radios korrespondent i Moskva, fortsatte med rader av konkreta och jordnära exempel kring den ryska regimens accelererande satsningar kring psykologisk krigföring med allt mer förfinade metoder i allt fler medier, inte minst i den vildvuxna floran av sk sociala medier. Witold Rodkiewicz, rysslandsexpert vid  Polens institut för öststudier, avrundade första dagen med hur denna informationskrigföring drabbar och påverkar också ett land som Polen och vilka medel som står till buds för att i möjligaste mån motverka skadorna. Även Rysslands ambassad i Stockholm hade inbjudits att delta i årets Pax Baltica men valde att avstå.
 
Att kriget om sanningen bara har börjat visar sig också genom att det nu samtidigt blivit känt att Sverige genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i all tysthet börjat bygga ny nationell kapacitet kring psykologiskt försvar och krigföring, om än i minst sagt blygsam skala. 
 
Christer Larsson
 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: