SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

LETTLAND 101

2019-11-131918 - 2019

En mörk natt

Rödvit lyser himlen

På den rödvita himlen

Glimrar tre gyllene stjärnor

(Jānis Rainis) 

 

 

 

Högtidlighållandet av Lettlands nationaldag den 16 november kl 18.00

i Alviks Medborgarhus, Brommasalen,Gustavslundsvägen 168 A, Bromma

Inledning av Signe Jansone, ambassadråd vid Lettlands ambassad

President Egils Levits tal till letter utomlands förmedlat via video
Lettlands hymn 

H
ögtidstalare Elina Pinto, presidentens rådgivare i hållbarhetsfrågor 

Tillkännagivande av Världens fria letters pris och kulturpris -
Austra Krēsliņa,ordförande i nationaldagskommittén

Hälsning på Nationaldagen - Daina Millere-Dalsjö, styrelseordförande i Letternas riksförbund i Sverige                                                                                                                                                                                                                                               

KONSERT
Rågmusen“,
elever från Stockholms lettiska skola
Koreografi Iveta Lāce

 Svarta dansen - folkdanslagets “Zibenītis” ungdomslag till musik av Olga Rajecka och Ramadance, koregrafi Jolanta Strazdiņa 

Kārlis Žols - trumpet
Sandra Leja Bojsten - piano
Den gamla melodin och Aria - Romualds Jermaks
Melankoliska valsen - Emīls Dārziņš 

Folkdanslaget Zibenītis under ledning av Jolanta Strazdiņa
Gå igenom allt - koregrafi Jānis Purviņš, folkmusik gruppens “Baļķi” utformning
Fest på gården - koregrafi A. Dzintaras och A. Exeras, musik av “Laimas muzikanti” 

Stockholms lettiska kör - under ledning av Sandra Leja Bojsten
Du ska leva i evighet, Lettland - musik Jānis Mediņš, text Vilis Plūdonis 

Stockholms lettiska kör tillsammans med folkdanslaget “Zibenītis”
Mitt fosterland - musik Raimonds Pauls, text Knuts Skujenieks, koregrafi Jānis Purviņš, konsertmästare Vesna Mattsson 

Stockholms lettiska kör - under ledning av Sandra Leja Bojsten, solist Sandis Agulis
elever från Stockholms lettiska skola

Låt oss alla sjunga en sång - Michael Pinsonneault 

Stockholms lettiska kör tillsammans med folkdanslaget Zibenītis
“Jag kommer från ett litet folk “ -
musik Raimonds Pauls, text Knuts Skujenieks, koregrafi J. Strazdiņa
Solist Sandis Agulis, konsertmästare Vesna Mattsson


Paus 

Champagne med tilltugg serveras 

Middag 

Dans under ledning av DJ CARLO 

Nationaldagskommittén tackar Lettlands ambassad för givet stöd.
 

Elina Pinto - juristutbildad vid Lettlands universitet 2004, innehar European Masters in Human Rights and Democratization vid europeiska Inter-University Center. Hon har under många år arbetat i en rad ideella organisationer i Lettland, bland annat som förtroendevald i Nationella trepartsrådet, i statsrådsberedningen och i organisationen för implementering av samverkanspromemorian, i rådet för integration och i konsultativa rådet för elektroniska medier. Hon valdes 2014 till ledamot i presidiet för organisationen Letter i Europa, sedan 2018 är hon presidiets ordförande och 2019 valdes hon till ordförande för organisationen Letter i Europa. Från 2019 är hon rådgivare till Lettlands presidents i frågor som rör hållbar utveckling. 

Kārlis Žols - präst i Stockholms och Uppsalas lettiska församlingar, verksam i den lettiska evangeliska-luterska kyrkan utanför Lettland. Musiklärare, trumpetare. För några år sedan återupptog han, efter en längre tids paus, musiken. Hans första utbildning är inom just musik och han förenar numera den med teologin. 

Kārlis Brāmanis DJ CARLO. Född i Riga, utbildad vid Jāzepa Vītola Lettlands musikakademi och lärare för altar. Spelar fiol i Strauss stråkkvartett och Experimento music project. Som DJ arbetar han sedan 1999. Deltagit i bland annat Baltic Beach party, Cabaret och Divornas natt samt ett flertal teateruppsättningar mm. Han spelar cd och vinyl på Rigas klubbar.
 

Inträde

Officiella delen med konsert kostar 150 för vuxna.

För studenter och pensionärer 100 kr

Barn under 18 gratis

 

Middag och dans 100 kr

För barn under 12 50 kr.

Betala gärna in i förväg på lettiska nationaldagskommitténs pg 694456-5!

 
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 
Mara Strautmane

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: