Jag rekommenderar Din StudioLänkar för Lettlandsintresserade:
Lettiska Institutet (information om Lettland)
http://www.li.lv/  
LettiskaUD (politisk info)
http://www.am.gov.lv/en/
MFA - Latvian missions in the world
http://www.mfa.gov.lv/en/diplomatic-missions#

Söka info om Lettland (buss- och tågtider mm)
http://www.1188.lv  
Nyheter från Lettland på engelska
http://latviansonline.com
IR - www.ir.lv
Båt Nynäshamn - Ventspils
http://www.scandlines.se.com/scandlines01.htm
Turistinformation om Lettland
http://www.latviatourism.lv/, http://www.visitlatvia.com/, http://www.inyourpocket.com/latvia/en/, http://www.youwontbelieveit.eu/pages/index.php
Turistinformation om Riga
http://www.rigatourism.com/
Information för letter i exil om det lettiska samhället
http://www.integracija.gov.lv/doc_upl/Celvedis_eng.indd.pdf?PHPSESSID=76720fbc33b738e51acfdb672ddadf67
UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Lettland 2007
http://www.manskligarattigheter.gov.se:80/extra/document/?instance=1&action_show_document.441.=1
KGB:s dokument om ockupationen av de baltiska staterna
http://www.kgbdocuments.eu/
Röda Korset i Lettland
www.redcross.lv

 
Samarbetspartners
Foreningen Danmark – Letland
http://www.danmark-letland.dk/
Kulturlaget Norge-Latvia
http://www.norge-latvia.no/
Nätverk Sverige-Lettland
http://www.latnet.se/
UOK - Upplysning om kommunismen
http://www.upplysningomkommunismen.se