Zole - ett lettiskt kortspel

Sammanfattande översättning från www.zole.net
Spelet går ut på att samla poäng genom att ta stick. (Det finns även spelordning där man skall samla så litet antal poäng som möjligt).
Tre spelare.

26 kort
används, ruter – från ess till sju, övriga från ess till nio
Trumf
: styrkeordning        Damer – klöver, spader, hjärter, ruter
                                       Knektar, klöver, spader, hjärter, ruter
                                       Ruter – ess, tio, kung, nio, åtta, sju

Poäng räkning
, det finns 120 poäng totalt.
                                    Ess     11 poäng
                                    Tio     10     ”
                                    Kung    4     ”
                                    Dam     3    ”
                                    Knekt  2     ”
Styrkeordning icke-trumf
                                   
Ess
                                    10
                                    Kung 

Ge: blanda korten och be den till höger kupera. Dela därefter i vänstervarv:
                                    1.      fyra kort till var spelare (3*4)
                                    2.      två mörka kort mitt på bordet
                                    3.      fyra kort till var spelare (3*4)

Spel eller pass. I vänstervarv får spelarna välja ”spel” eller ”pass”. Den som väljer ”spel” spelar då mot de två övriga spelarna, de ”övriga” två samlar gemensamt stick.

Spel – den som valt spel får lyfta de två ”mörka” korten på bordet, och skall lägga två kort innan spelet kan börja. Vanligen lägger man kort av den färg där man har ett eller två kort och där man ej har ett ess – för att istället kunna spela trumf då färgen spelas. Det är önskvärt att lägga kort med höga poäng då dessa poäng räknas samman med de poäng man erhåller via kort i stick. Det rekommenderas ej att lägga ess om det är det enda kortet i en färg eftersom man med stor sannolikhet kan ta detta stick. Den som valt spel skall ha minst 61 poäng. Om de två övriga har minst 30 poäng får den som ”spelat” 1 ”enhet” av vardera av de två motspelarna, om de har mindre än 30 poäng blir det 2 ”enheter” och om de inte har ett enda stick så blir det 3 ”enheter”. 

Om man bedömer sig ha så goda kort att man kan ”spela” utan att behöva de två mörka korten så anmäler man ”zole”. Då spelar man mot de två andra utan de två korten, de tillfaller istället de bägge andra spelarna. Om den som spelar Zole får minst 61 poäng så erhåller han 4 enheter från vardera av de bägge övriga spelarna, vid minst 91 poäng 5 enheter och om han tar alla stick: 6 enheter.

Om den som spelar inte erhåller 61 poäng får han betala 2 enheter till var motspelare. Om han har mindre än 31 poäng blir det 3 poäng, och om han inte tar ett enda stick så blir det 4 poäng. Om den som spelar Zole inte får 61 poäng får han betala 5 enheter per motspelare, mindre än 31 poäng – 6 enheter och om han inte tar ett enda stick – 7 enheter. 

Om ingen spelare väljer ”spel” så finns det två alternativ. Antingen kan man ha överenskommit ”bordspel”, då skall man ha så litet stick som möjligt. Förloraren får betala 4 poäng. Om två spelare har lika antal stick så räknas poängen i sticken, högst poäng förlorar. Det finns ett ytterligare alternativ – lärs ut i steg 2!!! 

Spelet startar genom att den till vänster om givaren spelar ut. Man måste följa färg, det är tillåtet att saka. Den som tar sticket får spela ut nästa stick. 

Man får endast spela ut i turordning i vänstervarv. Det är inte tillåtet att spela ut innan sin ”partner” om han sitter före i turordningen i vänstervarv (dvs tredje hand får inte spela ut innan andra hand). 

Man får inte ta tillbaks kort som är korrekt spelat. 

Man måste följa färg, damer och knektar är trumf. Om man saknar en färg får man saka alternativt spela trumf. 

Om någon av misstag ej följt färg utan istället sakat eller spelat trumf, så är det tillåtet att korrigera misstaget innan sticket vänts. Om det är mellanhanden som felat så får även tredje hand ändra sig. Om någon partner av de två övriga har tagit tillbaks ett kort så får den andre partnern endast spela denna tidigare felaktigt spelade färg med Spelarens tillåtelse. 

Om det under spelets gång visar sig att någon spelat felaktigt så anses den andra sidan ha vunnit. Om den felande sidan ändock skulle vunnit med hänsyn till spelutvecklingen fram till dess att misstaget begicks så räknas endast de stick som spelats fram till dess misstaget begicks. Därför skall man ej blanda  samman stick innan spelet avslutats, för att kunna konstatera eventuella misstag. Det senast spelade sticket får beses fram till dess nästa stick spelats ut. 

Samtal mellan spelarna om spelutvecklingen under spelets gång är strängt förbjudet. 

Om den som spelar upptäcker att han ej kan vinna så kan han deklarera sig som förlorare innan tredje sticket spelats. I sådant fall får han plikta med en enkel förlust. De ”övriga” har ingen rätt att deklarera sig som förlorare, men om en av partnerna lägger ned sina kort och deklarerar sig förlorare så gäller det även för den andre partnern. Den som spelar kan dock begära att spelet skall fortsätta om han därigenom tror sig vinna på det. 

Det hittillsvarande är generella regler. Härefter följer rekommendationer som är lämpliga speciellt för nybörjare.  

Börja med att sortera dina kort efter färger och trumf för att fatta beslut om ”spel” eller ”pass”. Det är lika illa att inte spela med bra kort, som det är illa att spela med dåliga kort. Variera sättet att sortera korten, motståndaren har koll på dina kort annars! 

Det är sällan man får helt säkra kort, men efter litet övning kan man ganska snabbt se om man en har en skaplig chans eller ej. Man måste tänka till litet extra om man väljer spela Zole.

Om de bägge första händerna (spelarna) har deklarerat ”pass” så kan den sista handen eventuellt välja ”spel” även med halvdana kort, under antagandet att de två mörka korten i detta fall kommer vara ganska skapliga. 

Om första hand valt ”spel” så har han fördelen av att själv kunna spela ut. Han kan då spela höga trumf och därigenom plocka av motståndarna trumf, för att därefter något säkrare kunna spela ut något ess. Spelarna måste följa med vilka kort som spelas för att alltid veta: 1) vilka trumf som spelats, 2) vilka kort i vilka färger som ännu ej spelats, och 3) hur många poäng man själv såväl som motståndaren har. 

Om man har dåliga kort måste man noga utnyttja de möjigheter som uppstår till att att antingen saka bort kort eller att ”saka till” poäng. Har man bra kort och spelar vill man bevaka att man ej ger moståndarna 30 poäng (under 30 poäng heter ”jaņi”). 

Man skall följa vilka kort som går i respektive färg, för att mot spelets slut veta vilken spelare som har respektive kvarvarande kort – var finns det trumf respektive kort med höga poäng. 

Med dåliga kort kan man normalt sett endast vinna om man sakar bort kort i rättan tid (särskilt om man kan spela som tredje hand).  

Spelets utgång avhänger till stor del på samarbetet mellan de bägge parnterna. Det är ofta så att spelare med goda kort förlorar och spelare med svaga kort vinner. 

Det är viktigt att man ej ger den som spelar möjlighet att saka bort dåliga kort (t ex 9 av spader/hjärter/klöver). De bägge partnerna skall sträva efter att den som spelar sitter som andra hand, därigenom kan partnern på tredje hand antingen lägga till poäng till ett stick eller spela ut ett högre trumf. Om den som spelar sitter på andra hand så skall partnern som spelar ut sträva efter att spela den färg där han har flest kort. Om den som spelat ut erhåller detta stick kan han spela samma färg igen och därmed tvinga den som ”spelat” att trumfa och samtidigt ge partnern möjlighet att saka bort ett dåligt kort. 

Om den som ”spelar” har tredje hand (lägger sist) skall man sträva efter att spela så att ens partner tar sticket, vilket innebär att ”spelaren” kommer sitta i mitten på nästa stick.