Se följande pdf för information om vänortssamarbeten.
Vänortsförteckning | Sveriges Kommuner och Landsting

Föreningen arbetar med att öka kontakten med vänortskommuner, vänförsamlingar och andra organisationer som har intresse för och om Lettland.
Under 2009 har informationsbrev skickats ut till många av dessa organisationer.

Vi hjälper gärna till med att vara en länk mellan Sverige och Lettand, för vi har ett mycket brett kontaktnät och mycket god insikt i förhållandena i Lettland, detta kan vi dela med oss till intresserade organisationer och privatpersoner. 

Om ni har information om aktiviteter och händelser som ni vill dela med er, så kan vi förmedla detta till våra medlemmar genom t.ex. föreningens medlemsblad som hjälper till att hålla medlemmarna uppdaterade om händelser i Lettland och ger medlemmarna information om informativa möten som de är välkomna att besöka.