Kurs om föreningsrutiner
Kursmaterial för fyra diskussioner om c:a 2 timmar på engelska och lettiska.

Materialet innehåller:
- anvisningar för ledare (svenska)
- plan i stort samt detaljplan (engelska)
- ordlista: svenska-engelska-lettiska
- underlag (19x2 overheadbilder) för de fyra diskussionerna (engelska och lettiska)
- exempel på utvärdering

Utarbetat i samråd mellan Stockholm - Västerled Rotaryklubb och Gulbene Rotari Klubs,
av John Craaford.

Materialet finns till försäljning genom John Crafoord, tel 08-759 08 19