SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

100 år senare

2017-08-13

Det var höst 2015, flyktingbåtar på Medelhavet, bilden  i världens media på treårige Aylan som flutit iland på en grekisk strand...

Det kunde ha varit en av mina morbröder. Min mormors flykt från Ventspils 100 år tidigare, i oktober 1915, med tre små barn - 1,1/2, 3 och 6 år- kändes väldigt nära.

Svenska röster som "vi kan inte ta emot fler... det är bättre att flyktingar stannar i sina närområden..." fick mig att fundera på vad som hänt de som blev kvar i Ventspils efter Första världskriget, hur hade deras barnbarn det idag?

Sökte och fick ett stipendium från Publicistklubben och hyrde en enkel lägenhet i ett ca 100 år gammalt hus under tre höstmånader 2016.
 
Här är min stipendieberättelse

Ulla Nordfors, fotograf
Kontaktperson i styrelsen Mara Strautmane

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: