SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Förskjutet årsmöte

2020-04-17

Bästa medlemmar!
 
Den pågående pandemin tvingar oss, som befarat, att förskjuta årsmöte 2020 till höst.
 
Beslutet har tagits i samråd med revisorerna och följer myndigheternas särskilda rekommendationer till föreningar. Ett nytt datum kommer att meddelas inom stadgad tid när läget har stabiliserats.
Medlemsmötet i samband med årsmötet är också förskjutet. Ambassadör Krams hälsar att vi kan fortsätta räkna med honom som talare före årsmötet när det blir aktuellt.

Före årsmötet har vi tre andra tilltänkta mötestillfällen, beroende förstås av det epidemiologiska läget och dess konsekvenser i Stockholm:
- Baltikumdagen är redan bokat den 5 september;
- till slutet av augusti planerar vi den sedvanliga manifestationen på Norrmalmstorg;
- vi vill genomföra en historisk rundvandring i Gamla Stan på sensommaren.
Programmet kommer troligtvis att kompletteras med ytterligare evenemang före årets slut.
 
Styrelsen
 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: