SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Sverigeesterna bjuder in till östersjökonferens i säkerhetsfrågor

2017-04-11

Den 22 april kommer Sverigeesternas Riksförbund att anordna en internationell konferens i Stockholm - Security Challenges of the Baltic Sea Region: Historical Perspectives and The Way Forward.

 
Konferensen kommer att äga rum i City Conference Centre / Norra Latin i Stockholm den 22 april, kl 12.30 - 17.00
 
Syftet med konferensen är att rikta uppmärksamheten på säkerhetsläget i Östersjöregionen. Länderna kring Östersjön har under senare åren blivit mer och mer medvetna om behovet av ökat försvarssamarbete och ökade investeringar i försvarsförmågan. Vi har bjudit in kunniga talare och analytiker för en diskussion kring historiska perspektiven samt de försvarspolitiska utmaningar som ligger framför oss.
 
Bland talare och paneldeltagare finns ambassadörer, försvarspolitiker, tjänstemän samt forskare och analytiker inom försvarsområdet. Korta presentationer av talarna finns på sverigeesterna.se
 
Konferensen ordnas av Sverigeesternas Riksförbund tillsammans med Estonian World Council (USA), tankesmedjan Frivärld, Svenska Atlantkommittén, Lettiska Riksförbundet, Svensk-Lettiska Föreningen samt Litauiska Riksförbundet i Sverige, med stöd av Estlands ambassad, Polens ambassad, Konrad Adenauer Stiftung samt NATO.
 
Anmälan på konferens och middag via sverigeesterna.se.
Konferensen är gratis, men anmälan krävs. Middagen med dans kostar 500 kr.

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: