SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

En kväll i Stockholm ägnad åt Sveriges och Lettlands kulturella förbindelser

2015-10-27

På lettiska kan du läsa pressmeddelandet från Lettlands ambassad på följande webbsida här eller i följande pdf. Nedan svensk översättning gjord av Jacob Lalander.
 

Den 14 oktober så ordnade det i Lettlands ambassads i Stockholm lokaler ett möte med konstveteskapsmän, Lettlands Nationella konstmuseums anställda – Konstutställningskurator Dace Lamberga och Lettlands Visuella Konstdepartements chef Ginta Gerharde-Upeniece. Samtalet handlade om Lettlands och Sveriges kultur och konstutbyte samt verk av historiska lettiska mästare på en konstutställning om symbolism och dekadens i Nordeuropa som pågår på ett av Stockholms mera ansenliga konstmuseer Valdermarsudde.

Lettlands Amabassadör i Sverige – Gints Jegermanis – talade till de närvarande och pekade på att de brett företrädda lettiska mästarnas deltagande i konstutställningen visar på att Lettland hör hemma i Nordeuropas kulturutrymme.

Dace Lamberga hjälpte sedan i sin berättelse om symbolismens era i Lettland till att närmare förklara 12 av de utsällda lettisk klassiska verken i ett historiskt och internationellt kontext. Verk av bla. Janis Rozentals, Vilhelms Purvitis, Johans Valters, Rudolfs Perle och Rihards Zarins.

Ginta Gerharde-Upeniece valde å sin sida att berätta om förhållandet mellan diplomati och konst. Hennes berättelse om konstnären och diplomaten Jazeps Grosvalds är del av ett forskningsprojekt i vilkets genomförande även lettiska utrikesdepartementsarkivet stått till tjänst. Ginta Gerharde-Upeniece informerade om att den första bredare lettiska konstutställningen i Sverige gick av stapeln 1927 i Stockholm och att den följdes av en svensk konstutställning i Riga 1928. De båda ländernas förhållande främjades av kung Gustaf V:s statsbesök i Lettland ett år senare. Likaledes anordnads även 193, efter Republiken Lettlands återupprättande, en utställning på Liljevalchs om lettisk och estnisk modernism under mellankrigstiden. Dessutom måste man även nämna utställningen ``Tre stjärnor, tre kronor´´ som blev utställd i både Sverige och Lettland Rigas 800-årsjubileum till ära.

Till 2018 så förbereds nu en bred svensk konstutställning i Riga och det är ett utmärkt bevis på de båda ländernas obrutna förbindelser inom konstvärlden.

För presskontakter:

Lettlands Ambassad i Sverige

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: