SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Svensk-Lettiska Föreningen söker nya ledamöter och suppleanter till styrelsen!

2019-01-05

Inför årsmötet söker vår valberedning personer som är intresserade av att utveckla kunskaperna i Sverige om Lettland och lettisk kultur.
 
Hjälp oss med namnförslag till årsmötet våren 2019! Du (eller någon som du föreslår) ska kunna närvara vid fysiska möten och/eller telefonmöten någon gång per månad. Dessutom krävs insatser mellan mötena med att till exempel kommunicera i olika kanaler, planera och genomföra event och aktiviteter, föra protokoll och sköta föreningens kassa. Våra arrangemang äger oftast rum i Estniska huset i Stockholms centrum.
 
Styrelsearbetet sker på svenska och innebär trevlig samvaro i en liten men betydelsefull förening.
 
Mejla till oss i valberedningen: ditt eget namn/kontaktuppgifter (om du vill kandidera) eller kontaktuppgifter till någon du föreslår :
Malin Engstedt, malin.engstedt@gmail.com, tfn 0709 14 69 69
Daina Zaidi, dainazaidi@yahoo.co.uk, tfn 070 298 17 18

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: