SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Kallelse till Årsmöte 2021

2021-11-25

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 17 december 2021 kl. 10.00 digitalt med Zoom.
Zoomlänk finns i senaste medlemsbladet. Du kan också kontakta oss på info@svensklettiska.se om du behöver länken.

Årsmötets arbete inleds med ett medlemsmöte med Lettlands nytillträdda ambassadör H.E. Ilze Rūse.
 
Styrelsen föreslår ändring i stadgarnas 24 § Sammansättning:
Första meningen "Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två suppleanter." ersätts med "Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och noll till fyra suppleanter." Följande meningar oförändrade.
 
Styrelsen

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: