SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

SLF årsmötet 28/4 genomförs digitalt

2022-04-27

Hej allihopa!

 Eftersom många ledamöter, funktionärer och medlemmar är sjukskrivna eller fått andra förhinder, kommer morgondagens årsmöte i Svensk-Lettiska Föreningen att genomföras digitalt.
Länken till mötet meddelas i ett separat mejlutskick till medlemmarna.
Eftersom mötestiden är begränsad av tekniska skäl, börjar årsmötets arbete kl.17:30 utan något inledande medlemsmöte.
 
För medlemmarnas kännedom bifogas listan över transaktionerna i föreningens konto under verksamhetsåret 2021 och respektive verifikationer i digital form.
Övriga årsmöteshandlingar är upplagda i webbsidan.
 
Styrelsen

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: