The Soviet Story

Svensk – Lettiska föreningen har vid två tillfällen arrangerat visning av filmen The Soviet Story av Edvins Snore i fullsatta lokaler. Vi har också varit delaktiga till andra föreningars visningar av filmen. Trots detta är intresset för filmen fortfarande mycket stort och anledningen till att vi visade filmen igen på vår baltikumdag den 19 september 2009.
 
Mer information om filmen finns på filmens hemsida (
www.sovietstory.com ).
Läs även Sveriges utrikesminister Carl Bilds kommentarer om filmen.
Här finner du information om hur du köper filmen:
http://www.sovietstory.com/buy-dvd/   
 

Vi vill att så många som möjligt får möjligheten att se filmen "The Soviet Story", vi informerar därför i kalendariumet på vår hemsida om alla visningar av filmen i Sverige som vi får vetskap om.
 
Mvh
Martin Ancons
Ordförande

Framförande på Norrmalmstorg 090823 

2009-10-20

Svensk – Lettiska Föreningens styrelsemedlem och kassör Lars Hjeltman höll den 23 augusti 2009 tal på Norrmalmstorg, där UOK - Upplysning om kommunismen håller i den årliga internationellt antagna minnesdagen för att hedra offren för kommunismen och nationalsocialismen.

Vår förening, Svensk-Lettiska föreningen bildades ursprungligen 1925 för att främja Svensk-Lettiska förbindelser.

Verksamheten upphörde 1940 i samband med Sovjetunionens ockupation av Lettland.

Föreningen återuppstår 1991 i samband med Lettlands frigörelse från ockupationsmakten. 

Föreningens ändamål är att genom information och opinionsbildning samla personer och organisationer för att stödja Lettland, verka för ökad kunskap och förståelse för Lettland samt för att främja kontakter mellan Lettland och Sverige. 

Då, 23 augusti 1939, för nu 70 år sedan, då hade vi en s.k. vänskapspakt med inte bara ett, utan skulle det visa sig, två hemliga tilläggsprotokoll där Ryssland och Tyskland delade upp Europa mellan sig och i tilläggsprotokoll två, gjorde vissa justeringar i denna uppdelning.

Detta var starten på allt det ofattbara elände som varar till långt in i vår tid. 

Då, 23 augusti 1989, för nu 20 år sedan, den mänskliga kedjan genom hela Baltikum, som på sitt sätt blir en start av något nytt. På väg mot frihet och demokrati! 

Då, 1989, järnridåns fall, kommunistiska imperiets sammanbrott. En start för många andra länder på väg mot frihet och demokrati! 

Nu, 23 augusti 2009, instiftar vi den årliga minnesdagen för alla dem som fallit offer för totalisära ideologier! 

Då, vill Svensk-Lettiska föreningen genom sin närvaro här, och med flera medlemmar med egna erfarenheter från allt hemskt som passerat, hedra och minnas alla offer för kommunismens och nationalsocialismens regimer.

Vi vill bidra till kännedom och förståelse av det som hänt för att förhindra upprepningar!

På så sätt är vi tillbaka till föreningens ändamål, ”verka för ökad kunskap och förståelse för Lettland! 

Och Ni ska veta, vi tål att synas i denna sak! Vi genomför, tillsammans med Estniska Institutet och Litauiska föreningen i Sverige, en Baltikumdag ute i Grödinge nu den 19 september mellan kl 13.00 och 16.00.

Vi visar filmen ”The Soviet story” och har ett bokbord med böcker, på svenska, som på olika sätt beskriver det som är orsaken till att vi är här.

Titta in på vår hemsida, www.svensklettiska.se så kan ni se alla aktiviteter. 

På återseende nästa år, och till dess, håll minnet levande av det vi samlats här för!