The Soviet Story

Svensk – Lettiska föreningen har vid två tillfällen arrangerat visning av filmen The Soviet Story av Edvins Snore i fullsatta lokaler. Vi har också varit delaktiga till andra föreningars visningar av filmen. Trots detta är intresset för filmen fortfarande mycket stort och anledningen till att vi visade filmen igen på vår baltikumdag den 19 september 2009.
 
Mer information om filmen finns på filmens hemsida (
www.sovietstory.com ).
Läs även Sveriges utrikesminister Carl Bilds kommentarer om filmen.
Här finner du information om hur du köper filmen:
http://www.sovietstory.com/buy-dvd/   
 

Vi vill att så många som möjligt får möjligheten att se filmen "The Soviet Story", vi informerar därför i kalendariumet på vår hemsida om alla visningar av filmen i Sverige som vi får vetskap om.
 
Mvh
Martin Ancons
Ordförande

Till Svensk Lettiska Föreningen

2009-06-12

Stort tack till Svensk-Lettiska Föreningen för initiativet att visa filmen The Sovjet Story som naket avslöjar den ofattbara grymhet som Nazityskland och Sovjetunionen, lät folken i Europa genomlida under förra århundradet. Vi som förträngt minnet av egna upplevelser fick åter känna vanmakten under skinnet och särskilt nu inför sorgedagen den 14 juni då de första stora deportationerna från Estland, lettland och Litauen genomfördes av Sovjet 1941. 
Efter det 1:a fasanfulla världskriget förkunnades allmänt : ALDRIG MER !

Uppgifterna i filmen kan kompletteras avseende samarbetet mellan det demokratiska Tyskland och bolsjevikdiktaturen strax efter WW1. Enligt en artikel “FALANGEN OCH ECHELONGEN DEL IV, i Arménytt 4/87, författad av dåvarande majoren Leif Kihlsten hade Tyskland och Ryssland redan i april 1920 börjat förhandlingar om samarbete. I slutet av samma år bildades i Tyskland Specialgruppe R, som bestod av ledande militärer, bank- och industrimän som förde förhandlingar med sovjetiska kommunistpartiets ledning om hur ett samarbete skulle byggas upp.

1922 nåddes så en överenskommelse i Moskva om gemensam utveckling av taktik, utbildning, fordon och övrig materiel, främst med avseende på flygvapnet, stridsvagnar och kemisk krigföring. Dessutom skulle flera fabriker tillverka ammunition för Tysklands räkning. De viktigaste gemensamma utbildningsanstalterna låg i Liepetsk, färdig 1924, centrum för blivande Luftwaffe, Saratov försöksanstalt för kemisk krigföring, färdig 1927, Kazan för stridsvagnsförsök och pansartaktik, färdig 1930.

Filmen the Sovjet Story är en absolut nödvändig information till riksdagen, skolor och hela samhället - ett komplement till f d statsministern, Göran Perssons satsning om Holocaust: “Om detta må ni berätta” , som bara belyser den ena diktaturens våldsdåd.

Återigen utvecklar Tyskland och Ryssland ett nära samarbete - nu inom energisektorn (gasledningen i Östersjön) och fordonstillverkning.
Världen står handfallen då Ryssland ensidigt rustar och utvecklar nya vapen medan andra länder avrustar, inskränker yttrandefriheten och mördar journalister, använder oljan som påtryckningsmedel i politiska syften som i Litauen och Ukraina och anföll Afghanistan, Tjetjenien, Georgien.
Man kan undra vilka hemliga avtal som har ingåtts eller kommer att ingås mellan Tyskland och Ryssland !
De ständiga utfall i ryska media mot de Baltiska staterna och nyligen deklarerade tesen att Ryssland har rätt att “försvara” sina landsmän med alla medel i andra länder inger farhågor för framtida rysk expansion i närområdet.
Överste Bo Pellnäs maning att Gotland skall försvaras är en klarsynt nödvändighet !

Uppsala juni 2009

Valdis Pavulans