SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

SLF årsmötet 28/4 genomförs digitalt

Hej allihopa!

 Eftersom många ledamöter, funktionärer och medlemmar är sjukskrivna eller fått andra förhinder, kommer morgondagens årsmöte i Svensk-Lettiska Föreningen att genomföras digitalt.
Länken till mötet meddelas i ett separat mejlutskick till medlemmarna.
Eftersom mötestiden är begränsad av tekniska skäl, börjar årsmötets arbete kl.17:30 utan något inledande medlemsmöte.
 
För medlemmarnas kännedom bifogas listan över transaktionerna i föreningens konto under verksamhetsåret 2021 och respektive verifikationer i digital form.
Övriga årsmöteshandlingar är upplagda i webbsidan.
 
Styrelsen

Påsk party

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 28 april 2022 kl.17:30 Estniska huset, Wallingatan 34, 5tr
Årsmötets arbete inleds med ett medlemsmöte med Lettlands ambassadör H.E. Ilze Rūse.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan senast 20 april.
 
Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2021

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 17 december 2021 kl. 10.00 digitalt med Zoom.
Zoomlänk finns i senaste medlemsbladet. Du kan också kontakta oss på info@svensklettiska.se om du behöver länken.

Årsmötets arbete inleds med ett medlemsmöte med Lettlands nytillträdda ambassadör H.E. Ilze Rūse.
 
Styrelsen föreslår ändring i stadgarnas 24 § Sammansättning:
Första meningen "Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två suppleanter." ersätts med "Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och noll till fyra suppleanter." Följande meningar oförändrade.
 
Styrelsen

Ockupationsmuseet i mitten på maj

Under ett besök i Riga passade Martin Mirelius på att titta på den nya tillbyggnaden av Ockupationsmuseet som planerar att öppna i sommar.
För att uppmärksamma SLF på den kommande invigningen har Martin Mirelius skrivit en kort sammanfattning och beskrivning tillsammans med några bilder från byggnaden (se bilaga).